Klasa VII i gimnazjum

Lekcje dla uczniów klas VII i gimnazjów mogą łączyć część teoretyczną z warsztatami. Celem lekcji jest zintegrowanie wiedzy nabytej w szkole z zakresu historii, WOS, języka polskiego, plastyki, muzyki, przyrody i geografii. Tematy skorelowane są z podstawą programową gimnazjum. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

 

Fenomen Galerii Obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego

Opowieść o jego kolekcji obrazów we wnętrzu galerii. Opisanie osobowości i zainteresowań kolekcjonera. Na zakończenie praca zespołowa podsumowująca tematy malarskie reprezentowane w kolekcji rogalińskiej.

Jak opisać obraz?

W trakcie zajęć odbywających się w Galerii Rogalińskiej zostaną przedstawione zasady opisywania obrazu. Każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie opisać wybrany przez siebie obraz.

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

Edward Raczyński – marzyciel i pragmatyk

Opowieść o życiu i głębokim patriotyzmie Edwarda Raczyńskiego. Ukazanie wszechstronności jego zainteresowań i pracy dla kraju na tle wnętrz pałacu rogalińskiego.

 „Nie zmarnujcie niepodległości…”

Na podstawie biografii Edwarda Bernarda Raczyńskiego uczestnicy zajęć starają się odpowiedzieć na pytania: czym jest patriotyzm? Jak  być patriotą w wolnym kraju? Lekcja może stanowić uzupełnienie programu nauczania z zakresu WOSu i historii.

Sztuka Młodej Polski

Na przykładzie Galerii Rogalińskiej lekcja prezentuje zjawiska i kierunki sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

Z wizytą u Raczyńskich

Opowieść o historii rodziny, w Galerii Antenatów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki zostanie omówione drzewo genealogiczne oraz typy portretów: reprezentacyjny, trumienny.

Dęby rogalińskie – ikony wielkopolskiego pejzażu

Naturalistyczny charakter zabytkowego parku krajobrazowego i jego znaczenie dla zachowania zabytkowych drzew. Zajęcia odbywają się w parku.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.

Dlaczego ratujemy stare drzewa?

O znaczeniu starych drzew w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym oraz metodach ich pielęgnacji uwzględniających obecność chronionych prawem owadów, na przykładzie kozioroga dębosza. Zajęcia odbywają się w parku.

 

Portrety dziecięce

Czy portrety dziecięce różniły się od portretów dorosłych? W jaki sposób kadrowano postaci na obrazach? Czy towarzyszące im przedmioty mają wpływ na interpretację ich wizerunku? Na zajęciach zastanowimy się nad zmianą sposobu przedstawiania dzieci na portretach w wybranych epokach, zwracając szczególną uwagę na malarstwo przełomu XIX i XX wieku.