Aplikacje mobilne

Tutaj znajdą się informacje o możliwości wypożyczenia w muzeum tabletów z wgranym programem oprowadzania po galerii malarstwa oraz o możliwości bezpłatnego pobrania tego programu przez smartfony/ tablety zwiedzających