Poznajmy właścicieli pałacu w Rogalinie

Rozpocznij lekcję Rozwiąż quiz

Pałac w Rogalinie wzniesiony w II poł. XVIII w. przez Kazimierza Raczyńskiego herbu Nałęcz (patrz ilustracja), był własnością tej rodziny do 1991r. Od tego czasu, należy on do Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, którą na dwa lata przed śmiercią utworzył ostatni męski potomek rodu Edward Bernard. Zgodnie z jego wolą rezydencja, nad którą opiekę od 1948r. sprawuje Muzeum Narodowe w Poznaniu, ma być zawsze publicznie udostępniana.

Raczyńscy herbu Nałęcz, to szlachecka rodzina wywodząca się z Raczyna i Małyszyna w południowej Wielkopolsce. Po raz pierwszy wzmiankowana w XVw, do większego znaczenia doszła w XVII w. dzięki Zygmuntowi, staroście jasienieckiemu i sędziemu grodzkiemu nakielskiemu (VIII pokolenie). Jego też uznaje się za protoplastę głównych linii rodu. 

Zapraszamy na naszą lekcję internetową, która pozwoli Ci zapoznać się z właścicielami pałacu w Rogalinie. Dzięki wiedzy którą z niej wyniesiesz, łatwo rozwiążesz nasz quiz: umieścisz właściwe osoby na drzewie genealogicznym rodu Raczyńskich.  

Kliknij na ikonę książki "Rozpocznij lekcję". No chyba, że czujesz sie na siłach i chcesz zacząć od razu - wtedy wybierz ikonę myszki komputerowej i "Rozwiąż quiz".

Zapraszamy do zabawy!

(Autor lekcji: dr E. Leszczyńska)