Register

 
 
Słabe
Średnie
Silne

Silne hasło to takie, które trudno innym osobom odgadnąć lub złamać przy użyciu programów. Wymyślenie silnego hasła to ważny pierwszy krok w celu ochrony swoich danych osobistych.

Kryteria dla silnego hasła:

 • Zawiera minimum 6 znaków.
 • Wykorzystano w nim trzy z następujżcych czterech typów znaków:
  • Wielkie litery (A, B, C).
  • Małe litery (a, b, c).
  • Cyfry (1, 2, 3).
  • Symbole (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " ; ' < > ? , . /).
 • Nie jest popularnym wyrazem, nazwą ani ich wyrazem pokrewnym.
 • Hasło nie powinno zawierać:
  • Spacji ani liter z alfabetów innych niż łaciński.
  • Fragmentu adresu e-mail przed symbolem @.
  • Poufnej odpowiedzi.

Uwagi:

 • Nawet silne hasło można złamać. Osoby mające dość czasu i dysponujące odpowiednio mocnym komputerem mogą po pewnym czasie odgadnąć każde hasło. Aby lepiej chronić swoje dane osobowe, eksperci w zakresie zabezpieczeń zalecają regularne zmiany hasła oraz unikanie powtarzania hasła używanego wcześniej.
 • W hasłach jest rozróżniana wielkość liter (Zdolność odróżniania liter wielkich od małych. Na przykład litera A jest różna od litery a. Jeśli w informacjach jest rozróżniana wielkość liter, należy je zawsze wpisywać zgodnie z wielkością liter w oryginale.) .
 • Aby pomagać chronić informacje osobiste, nie należy zapisywać hasła ani udostępniać go innym.

Funkcjonowanie "mocnego hasła" reguluje: PN-ISO/IEC 17799:2007, A.11.5.3.

 
 
 
 
 
By completing and submitting this form, I agree to the processing of my personal data by Muzeum Narodowe w Poznaniu located at Aleje Marcinkowskiego 9 for purposes including the right of public access to these data, in particular via the public in accordance with the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal . Laws of 1997, No. 133, item. 883, as amended.). I also agree to share the Muzeum Narodowe w Poznaniu my personal data for the purpose of cooperating companies administer the collection of personal data. This agreement is filed voluntarily declare that I was / am / informed of the right of access to their personal data and correct them.  
Submit