Rejestracja

 
 
Słabe
Średnie
Silne

Silne hasło to takie, które trudno innym osobom odgadnąć lub złamać przy użyciu programów. Wymyślenie silnego hasła to ważny pierwszy krok w celu ochrony swoich danych osobistych.

Kryteria dla silnego hasła:

 • Zawiera minimum 6 znaków.
 • Wykorzystano w nim trzy z następujżcych czterech typów znaków:
  • Wielkie litery (A, B, C).
  • Małe litery (a, b, c).
  • Cyfry (1, 2, 3).
  • Symbole (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " ; ' < > ? , . /).
 • Nie jest popularnym wyrazem, nazwą ani ich wyrazem pokrewnym.
 • Hasło nie powinno zawierać:
  • Spacji ani liter z alfabetów innych niż łaciński.
  • Fragmentu adresu e-mail przed symbolem @.
  • Poufnej odpowiedzi.

Uwagi:

 • Nawet silne hasło można złamać. Osoby mające dość czasu i dysponujące odpowiednio mocnym komputerem mogą po pewnym czasie odgadnąć każde hasło. Aby lepiej chronić swoje dane osobowe, eksperci w zakresie zabezpieczeń zalecają regularne zmiany hasła oraz unikanie powtarzania hasła używanego wcześniej.
 • W hasłach jest rozróżniana wielkość liter (Zdolność odróżniania liter wielkich od małych. Na przykład litera A jest różna od litery a. Jeśli w informacjach jest rozróżniana wielkość liter, należy je zawsze wpisywać zgodnie z wielkością liter w oryginale.) .
 • Aby pomagać chronić informacje osobiste, nie należy zapisywać hasła ani udostępniać go innym.

Funkcjonowanie "mocnego hasła" reguluje: PN-ISO/IEC 17799:2007, A.11.5.3.

 
 
 
 
Dodaj do newslettera  
Wypełniając i wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego 9 dla celów obejmujących prawo publicznego udostępniania tych danych w szczególności za pośrednictwem sieci publicznej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.). Wyrażam również zgodę na udostępnianie przez Muzeum Narodowe w Poznaniu moich danych osobowych firmom współpracującym na potrzeby administrowania zbiorami danych osobowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
Zapisz