Gminny Punkt Informacji Turystycznej

Zapraszamy wszystkich turystów do weekendowego Punktu Informacji Turystycznej w kasie Pałacu w Rogalinie. Informacja turystyczne prowadzona jest przez pracowników Gminy Mosina.