Zapraszamy na wystawę czasową w Powozowni - wstęp wolny

Zapraszamy do rogalińskiej powozowni na wystawę czasową „Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu".

WSTĘP BEZPŁATNY

Biblioteka Polska w Paryżu została założona w 1838 roku przez emigrantów skupionych w Towarzystwie Historyczno-Literackim, m.in. Adama księcia Czartoryskiego, Karola Sienkiewicza, Juliana Ursyna Niemcewicza i Adama Mickiewicza. Celem, który im przyświecał było stworzenie biblioteki nie tylko gromadzącej polskie piśmiennictwo narodowe oraz archiwum dokumentujące życie polskiej emigracji na francuskiej ziemi, ale będącej także ośrodkiem intelektualno-kulturalnym.

Wystawa, którą można oglądać w rogalińskiej powozowni opowiada o tym wyjątkowym dla Polaków miejscu na mapie Paryża, które w okresie zaborów i po II wojnie światowej przed długie lata było prawdziwą „wyspą wolności”. Wielka Emigracja stworzyła w Bibliotece oazę polskiej kultury oraz miejsce spotkań i dyskusji Polaków. Dla następnych pokoleń emigrantów miejsce to było przedmiotem dumy i troski, choć nie zawsze mogli dbać o nie należycie. Dla rodaków w kraju, zwłaszcza poddanych rusyfikacji czy germanizacji, a potem pozostających pod wpływem propagandy komunistycznej, Biblioteka Polska stała się mitem – o tyle jednak szczególnym, że prawdziwie istniejącym.

Celem wystawy jest zaprezentowanie atmosfery i wyjątkowości tego miejsca. Na dwudziestu tworzących ją planszach w interesujący sposób pokazana została historia Biblioteki, sylwetki jej twórców i wizerunki najcenniejszych zbiorów: rękopisów, starodruków, map, dzieł sztuki i innych pamiątek, które gromadzone są od niemal dwustu lat, m.in. rękopis „Dziadów” Adama Mickiewicza, pamiątki po Fryderyku Chopinie,  XVI-wieczne druki z oficyn krakowskich, pierwsze wydanie „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika, rysunki Norwida, akwarele Kościuszki, obrazy Olgi Boznańskiej i Stanisława Biegasa – i wiele innych, bezcennych dla polskiej kultury dzieł.

 

Wystawa „Wyspa wolności”, przygotowana przez Towarzystwo Historyczno-Literackie i Bibliotekę Polską w Paryżu we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie, na przełomie 2023 i 2024 roku była pokazywana w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, aktualnie można ją oglądać w Muzeum Pałacu w Rogalinie, skąd jesienią trafi do Muzeum Zamku w Gołuchowie. Jej trasa po wielkopolskich muzeach-rezydencjach nie jest przypadkowa, bowiem właśnie te trzy Oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu ściśle współpracują z Towarzystwem Historyczno-Literackim i Biblioteką Polską w Paryżu w ramach wspólnego projektu "WielkoPolska-emigracyjna Europa". W rezultacie tej międzynarodowej współpracy Instytucji działających w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, powstała strona internetowa: www.wielkopolskaemigracyjna.eu - platforma informacyjna tego nieformalnego szlaku kulturowego wiodącego śladami wielkopolskich lub związanych z Wielkopolską emigrantów. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy oraz strony, gdzie znajdą Państwo m.in. lekcje internetowe związane ze szlakiem, a więc również problemem szeroko pojętej emigracji oraz informacje o ofercie edukacyjnej wielkopolskich muzeów-rezydencji w Rogalinie, Śmiełowie i Gołuchowie.