Axentowicz, Teodor (1859 - 1938)  
akwarelo-pastele / papier  
55 x 46  
1909  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
MNP FR 5 (d. Mp 1359)  
Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
Galeria Sztuki Polskiej koniec XVIII w. do 1939 r.