NN, ( - )  
olej / płótno  
56 x 73  
połowa XiX w.  
Jadalnia  
MNP FR 147 (d. 623)  
Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu  
Dawne wyposażenie rezydencji w Rogalinie  
Galeria Sztuki Polskiej XVI-XVIII w.