Dwie sceny myśliwskie Hamiltona - odkrycie podczas konserwacji

[1] Leszczyńska E., Nowak J., Pałac w Rogalinie - muzeum in statu nascendi, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, Poznań IV/2010, s. 57