Klasy VII - VIII oraz III klasa gimnazjum

Lekcje dla uczniów klas VII i VIII oraz klas III gimnazjów mogą łączyć część teoretyczną z warsztatami. Celem lekcji jest zintegrowanie wiedzy nabytej w szkole z zakresu historii, WOS, języka polskiego, plastyki, muzyki, przyrody i geografii. Tematy skorelowane są z podstawą programową gimnazjum. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

 

Fenomen Galerii Obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego

Opowieść o jego kolekcji obrazów we wnętrzu galerii. Opisanie osobowości i zainteresowań kolekcjonera. Na zakończenie praca zespołowa podsumowująca tematy malarskie reprezentowane w kolekcji rogalińskiej.

Jak opisać obraz?

W trakcie zajęć odbywających się w Galerii Rogalińskiej zostaną przedstawione zasady opisywania obrazu. Każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie opisać wybrany przez siebie obraz.

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

Edward Raczyński – marzyciel i pragmatyk

Opowieść o życiu i głębokim patriotyzmie Edwarda Raczyńskiego. Ukazanie wszechstronności jego zainteresowań i pracy dla kraju na tle wnętrz pałacu rogalińskiego.

 „Nie zmarnujcie niepodległości…”

Na podstawie biografii Edwarda Bernarda Raczyńskiego uczestnicy zajęć starają się odpowiedzieć na pytania: czym jest patriotyzm? Jak  być patriotą w wolnym kraju? Lekcja może stanowić uzupełnienie programu nauczania z zakresu WOSu i historii.

Sztuka Młodej Polski

Na przykładzie Galerii Rogalińskiej lekcja prezentuje zjawiska i kierunki sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.

 

Portrety dziecięce

Czy portrety dziecięce różniły się od portretów dorosłych? W jaki sposób kadrowano postaci na obrazach? Czy towarzyszące im przedmioty mają wpływ na interpretację ich wizerunku? Na zajęciach zastanowimy się nad zmianą sposobu przedstawiania dzieci na portretach w wybranych epokach, zwracając szczególną uwagę na malarstwo przełomu XIX i XX wieku.

 

Kwiaty w malarstwie

Na przykładzie kolekcji malarstwa symbolicznego i młodopolskiego zgromadzonego w Galerii obrazów, odbędziemy podróż do świata roślin i kwiatów. W trakcie warsztatów każdy uczestnik samodzielnie namaluje martwą naturę.

 

Perspektywa w malarstwie

Na podstawie kolekcji obrazów z Galerii rogalińskiej, omówiony zostanie rozwój perspektywy w malarstwie. W trakcie warsztatów każdy uczestnik namaluje pejzaż lub scenę rodzajową z uwzględnieniem zasad perspektywy.

 

Szał kolekcjonowania

Uczestnicy zajęć poznają różnicę między kolekcją a zbiorem, spróbują znaleźć odpowiedzi na pytanie: dlaczego kolekcjonujemy? Dowiedzą się w jaki sposób powstają kolekcje prywatne i muzealne.

 

Oryginał poszukiwany

Czym jest oryginał? Dlaczego powstają kopie obrazów? Czy reprodukcja jest fałszerstwem? Zajęcia w  Galerii rogalińskiej poświęcone przestępstwom związanym z dziełami sztuki przybliżą uczestnikom problemy związane z pracą znawcy dzieł sztuki.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

Z wizytą u Raczyńskich

Opowieść o historii rodziny, w Galerii Antenatów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki zostanie omówione drzewo genealogiczne oraz typy portretów: reprezentacyjny, trumienny.

Dęby rogalińskie – ikony wielkopolskiego pejzażu

Naturalistyczny charakter zabytkowego parku krajobrazowego i jego znaczenie dla zachowania zabytkowych drzew. Zajęcia odbywają się w parku.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.

Dlaczego ratujemy stare drzewa?

O znaczeniu starych drzew w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym oraz metodach ich pielęgnacji uwzględniających obecność chronionych prawem owadów, na przykładzie kozioroga dębosza. Zajęcia odbywają się w parku.

 

O czym szumią rogalińskie dęby?

Zajęcia odbywają się w parku, pośród majestatycznych, pradawnych dębów, które pamiętają czasy Słowian mieszkających na tych terenach, a także przemiany, które w 966 roku zapoczątkował Mieszko I, a później Bolesław Chrobry.