Szkoły ponadgimnazjalne

Lekcje dla szkół ponadgimnazjalnych odwołują się do zbiorów Muzeum Pałacu w Rogalinie i  uzupełniają program nauczania w zakresie plastyki i WOS. Poszerzają wiedzę o kierunkach w malarstwie przełomu XIX i XX w., węższe zagadnienia związane z warsztatem artysty oraz zagadnienia wychowania obywatelskiego. Mogą łączyć część teoretyczną z warsztatami artystycznymi. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

 Edward Raczyński - marzyciel i pragmatyk

Opowieść o życiu i głębokim patriotyzmie Edwarda Raczyńskiego. Ukazanie wszechstronności jego zainteresowań i pracy dla kraju na tle wnętrz pałacu rogalińskiego. 

„Nie zmarnujcie niepodległości…”

Na podstawie biografii Edwarda Bernarda Raczyńskiego uczestnicy zajęć starają się odpowiedzieć na pytania: czym jest patriotyzm? Jak  być patriotą w wolnym kraju? Czy w ogóle możliwe jest przywiązanie do ojczyzny w czasach „globalnej wioski”? Lekcja może stanowić uzupełnienie programu nauczania z zakresu WOSu i historii.

Sztuka Młodej Polski

Na przykładzie Galerii Rogalińskiej lekcja prezentuje zjawiska i kierunki sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.

Fenomen Galerii Obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego

Opowieść o jego kolekcji obrazów we wnętrzu galerii. Opisanie osobowości i zainteresowań kolekcjonera. Na zakończenie praca zespołowa podsumowująca tematy malarskie reprezentowane w kolekcji rogalińskiej.

 

Szał kolekcjonowania

Uczestnicy zajęć poznają różnicę między kolekcją a zbiorem, spróbują znaleźć odpowiedzi na pytanie: dlaczego kolekcjonujemy? Dowiedzą się w jaki sposób powstają kolekcje prywatne i muzealne.

 

Oryginał poszukiwany

Czym jest oryginał? Dlaczego powstają kopie obrazów? Czy reprodukcja jest fałszerstwem? Zajęcia w  Galerii rogalińskiej poświęcone przestępstwom związanym z dziełami sztuki przybliżą uczestnikom problemy związane z pracą znawcy dzieł sztuki.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

 

Z wizytą u Raczyńskich

Opowieść o historii rodziny, w Galerii Antenatów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki zostanie omówione drzewo genealogiczne oraz typy portretów: reprezentacyjny, trumienny.

Dęby rogalińskie – ikony wielkopolskiego pejzażu

Naturalistyczny charakter zabytkowego parku krajobrazowego i jego znaczenie dla zachowania zabytkowych drzew. Zajęcia odbywają się w parku.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.

Dlaczego ratujemy stare drzewa?

O znaczeniu starych drzew w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym oraz metodach ich pielęgnacji uwzględniających obecność chronionych prawem owadów, na przykładzie kozioroga dębosza. Zajęcia odbywają się w parku.

 

O czym szumią rogalińskie dęby?

Zajęcia odbywają się w parku, pośród majestatycznych, pradawnych dębów, które pamiętają czasy Słowian mieszkających na tych terenach, a także przemiany, które w 966 roku zapoczątkował Mieszko I, a później Bolesław Chrobry.