Portret kobiecy (Żydówka)

Portret kobiecy (Żydówka)
Merkel, Jerzy (1881 - 1976)  
Jmerkel 906  
tempera / płótno  
61 x 73  
1906  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
MNP FR 94 (d. Mp 1448)  
Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
zakup  
Galeria Sztuki Polskiej koniec XVIII w. do 1939 r.  

Z dwóch prac Merkla, zakupionych przez Raczyńskiego w 1906r. w krakowskim TPSP, zachował się do dzisiaj portret kobiety malowany przez artystę pod koniec nauki w krakowskiej ASP u J.Mehoffera. Jego linearna, secesyjna forma wykazuje dużą zależność od sztuki Młodej Polski, a w szczególności twórczości Mehoffera i Wyspiańskiego. Jednolita zaś kolorystyka, oparta o gamę szarości podkreślająca znaczenie kreski i wytwarzająca specyficzny nastrój będzie się powtarzała i w późniejszych dziełach, tworzonych w kręgu École de Paris, z którym artysta związał się w czasie swoich długich pobytów w Paryżu i Concernau. Merkel zaprzyjaźniony z E.Zakiem i innymi polskimi artystami, pomimo osiedlenia się w Wiedniu, a po 1938r. ponownie w Paryżu nie tracił kontaktu z krajem, wystawiając w salonach Krakowa, Warszawy, Łodzi i Lwowa. Był również jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich i członkiem wiedeńskiej „Secesji” i „Hagenbundu”.

[dr E.Leszczyńska]