Targ koński

Targ koński
Wejchert (Wejhert, Weyhert, Weychert), Witold (1867 - 1904)  
Witold Wejchert/1891  
olej / deska  
37 x 47  
1891  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
MNP FR 344  
Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
wylosowany  
Galeria Sztuki Polskiej koniec XVIII w. do 1939 r.  

Targ koński to często powtarzana w twórczości Wejcherta scena z życia małego miasteczka. Widoczna w niej umiejętność realistycznego oddania postaci, nierzadko w ruchu, zaowocowała już w czasie studiów w krakowskiej SSP uhonorowaniem artysty srebrnym i brązowym medalem za rysunki głów i figur z natury. Widoczne w obrazie konie, pojawiały się również w malowanych przez artystę scenach myśliwskich.

Ten niewielki obraz jest jedną z kilku prac jakie E.A.Raczyński wylosował w warszawskim TZSP i TPSP w Krakowie.

[dr E.Leszczyńska]