Wnętrze lasu

Wnętrze lasu
Sidorowicz, Zygmunt (1846 - 1881)  
Sidorowicz 1881  
olej / płótno  
26 x 39  
1881  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
MNP FR 109  
Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
zakup  
Galeria Sztuki Polskiej koniec XVIII w. do 1939 r.  

O tajemniczym nastroju tego, pozbawionego sztafażu płótna decyduje rozświetlenie, utrzymanego w brunatno-zielonych barwach, lasu przymglonym, rozproszonym światłem.  

Uzyskany w ten sposób efekt, podobnie jak w omówionym powyżej pejzażu, jest bliski francuskiemu malarstwu preimpresjonistycznemu, z którym mógł się zapoznać na często organizowanych w Monachium wystawach. 

Sidorowicz, od  1873r. mieszkający w Monachium, a w pięć lat później ponownie w Wiedniu nie tracił kontaktu z krajem, wystawiając zarówno w lwowskim i krakowskim TPSP, jak i warszawskiej Zachęcie, czy Salonie Krywulta. Tam też prawdopodobnie E. Raczyński zakupił dwie omówione prace Sidorowicza, malowane w roku jego śmierci.

[dr E.Leszczyńska]