Z Rogalina (Dęby na łąkach w Rogalinie)

Z Rogalina (Dęby na łąkach w Rogalinie)
Wywiórski, Michał (1861 - 1926)  
M.G.Wywiórski Rogalin 1907  
olej / płótno  
80 x 121  
1907  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
MNP FR 139 (d. Mp 1446)  
Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
zakup  
Galeria Sztuki Polskiej koniec XVIII w. do 1939 r.  

W płótnie tym Wywiórski ukazał krajobraz rozlewisk nadwarciańskich w okolicy Rogalina z rosnącymi tam pojedynczymi okazami starych dębów. Przymglone światło wpływające na koloryt przedstawienia daje obraz łąk w pogodny letni lub wczesnojesienny dzień. Świadczy też o monachijskim przygotowaniu artysty.

[dr E.Leszczyńska]