Bilety do ogrodu i parku w Rogalinie

Park i ogród otaczający rezydencję rogalińską jest Pomnikiem Historii, który podlega stałej opiece konserwatorskiej jako cenny zabytek architektury i sztuki ogrodowej oraz unikalny obszar przyrodniczo-krajobrazowy.
W związku z koniecznością zwiększenia ochrony rogalińskiego ogrodu i parku, jak i pozyskiwania środków na ich rewitalizację od 1 marca 2024 roku dostęp do nich będzie możliwy tylko przez wejścia z dziedzińca pałacowego z ważnym biletem wstępu.
Bilety można zakupić w kasie muzeum lub w biletomacie przy kasie muzeum
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 2 zł
Bilet dla uczniów i studentów (7–26 lat): 1 zł

Zakup biletu na dowolną ekspozycję w Muzeum Pałacu w Rogalinie będzie uprawniał do bezpłatnego wejścia do ogrodu i parku. Bezpłatne wejście do ogrodu i parku przysługuje również posiadaczom Mosińskiej Karty Mieszkańca.

Razem zadbajmy o najstarsze dęby w Polsce i o całą zieloną przestrzeń otaczającą pałac w Rogalinie!

Więcej informacji o Rogalinie jako Pomniku Historii można znaleźć w serwisie Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

https://zabytek.pl/pl/obiekty/rogalin-rogalin-zespol-palacowy-z-ogrodem-i-parkiem