Edukacja w latach 2009-2012

Po zakończeniu I etapu remontu pałacu w Rogalinie, prowadzonego w latach 2007-2009 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gościom Muzeum w Rogalinie udostępniono korpus główny pałacu z odtworzoną architekturą wnętrz, lecz jeszcze bez wyposażenia, skrzydło północne pałacu z galerią antenatów i tzw. Gabinetem Londyńskim, galerię malarstwa oraz powozownię.

Pracownicy merytoryczni i edukacyjni, wspomagani przez praktykantów oraz p. E. Sójkę oprowadzali po odnowionych wnętrzach, w których opowiadali o wykonanych pracach i planach na przyszłość. Równocześnie odbywały się liczne wykłady, spotkania i zajęcia edukacyjne dotyczące dawnego wyposażenia, historii i stylu życia mieszkańców pałacu.