Edukacja 2018

Oferta edukacyjna obejmuje lekcje i warsztaty adresowane do grup zorganizowanych dzieci przedszkolnych i szkolnych, na różnym poziomie nauczania oraz osób dorosłych. Podzielone zostały na kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe – klasy I-III i IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Program zajęć związany jest ze zbiorami rogalińskimi. Merytorycznie został dostosowany do możliwości wiekowych ucznia.

Lekcje prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach otwarcia muzeum. Rezerwacje należy składać na adres mailowy: rogalin@mnp.art.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 813 88 00, 61 813 88 29, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Przed przyjazdem do Rogalina można skorzystać z umieszczonych na stronie lekcji internetowych, które stanowią poszerzenie wiedzy nie tylko o Rogalinie i jego mieszkańcach, ale też dawnych obyczajach i przedmiotach.

 

ORGANIZACJA LEKCJI MUZEALNYCH

W trakcie zajęć w muzeum poruszamy się swobodnie po całej ekspozycji. Należy zachowywać się spokojnie, aby nie przeszkadzać zwiedzającym. Na zajęciach siedzimy na poduszkach, przechodząc pomiędzy salami trzymamy je na brzuchu. Zajęcia prowadzone są w formie dialogu, z pytaniami i udzielanymi odpowiedziami. W trakcie zajęć można fotografować eksponaty, nie wolno używać lampy błyskowej.

• Lekcje prowadzone są na postawie wcześniej złożonego zamówienia.

• Materiały plastyczne na zajęciach plastycznych zabezpiecza muzeum.

• Jeśli z jakichkolwiek przyczyn lekcja nie może odbyć się, prosimy o niezwłoczne powiadomienie telefoniczne Działu Edukacji Pałacu w Rogalinie, pod numerem:  61 813 88 00, 61 813 88 29

• Miejsce zbiórki uzależnione jest od miejsca prowadzenia lekcji. Zawsze spotykamy się z grupą przed drzwiami głównymi prowadzącymi na ekspozycję. 

• Prosimy o przestrzeganie punktualności. Spóźnienie 15.minutowe może skutkować skróceniem lub odwołaniem zajęć 

• Nauczyciele i opiekunowie odpowiedzialni są za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w muzeum. Ich obecność na lekcjach jest niezbędna. 

 

OFERTA EDUKACYJNA

Przedszkola

Klasy I - III

Klasy IV - VI

Klasy VII - VIII oraz III gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne

Dorośli

Osoby z niepełnosprawnościami

 

INFORMATOR EDUKACYJNY MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Edukacja 2018/2019

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że po wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie (Galerii obrazów, Powozowni, Gabinecie londyńskim i galerii antenatów) mogą oprowadzać wyłącznie przewodnicy posiadający certyfikat wydany przez Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną. Natomiast w Pałacu mogą oprowadzać wyłącznie przewodnicy Muzeum Pałacu w Rogalinie.