II Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Wiry 2016

W sobotę 20.08.2016 r. na dziedzińcu pałacowym miał miejsce II Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Wiry 2016. Do Rogalina przyjechało ok. 40 zabytkowych samochodów wyprodukowanych przed 1985 rokiem. Najstarszymi były samochody marki Renault NN z 1925 roku oraz Citroën C14 z 1928. Warte zwrócenia uwagi były również replika Mercedesa SSK z 1928 roku oraz Polonez FSO z 1983 roku, podobny do tego którym jeździł porucznik Borewicz w serialu "Zero siedem zgłoś się".

Można powiedzieć, że takie wydarzenie wpisuje się w historię Pałacu w Rogalinie, ponieważ członkowie rodziny Raczyńskich interesowali się motoryzacją i sportami samochodowymi.

"Karol Roger Raczyński należał do pierwszych organizatorów sportu samochodowego w Polsce. W r. 1903 brał udział w rajdzie dookoła Belgii na samochodzie De Dion-Bouton. W dn. 7 XII 1909 uczestniczył w zebraniu założycielskim Tow. Automobilistów Król. Pol. (TAKP) i wszedł do jego zarządu. W r. 1914 był komandorem pierwszego międzynarodowego rajdu dookoła Król. Pol. (1 216 km) na samochodzie Rochet-Schneider. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę R. należał do czołowych działaczy powstałego wówczas z TAKP Automobilklubu Polski (AP). Między 3 VI 1921 a 5 II 1923 był drugim z kolei, a od 30 I 1928 do 12 XII 1934 czwartym prezesem AP. Dofinansowywał też z własnych środków jego działalność. Przewodniczył I Ogólnopolskiemu Zjazdowi Automobilistów w Warszawie w dn. 8–10 XII 1927. Reprezentował Polskę na zjazdach międzynarodowej federacji automobilowej AIACR (Association Internationale des Automobile-Clubs Reconnus). Ufundował wiele własnych nagród dla sportowców".

Internetowy Polski Słownik Biograficzny