Szczególne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

 

               W sposób szczególny obchodzono Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Rogalinie. Z tej okazji 23 maja 2016 roku w naszym muzeum Wojewoda Wielkopolski i Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczyli nagrody oraz odznaki za opiekę nad zabytkami. Nagrodami zostali uhonorowani między innymi pracownicy Pałacu w Rogalinie. Złotymi odznakami nagrodzono Kierownika Oddziału, starszego kustosza Joannę Nowak, kustosza dyplomowanego dr Ewę Leszczyńską, a także Głównego Konserwatora MNP Agnieszkę Lewandowską, natomiast srebrnymi - Kierownika sekcji administracji Małgorzatę Wilanowską, Kierownika sekcji ds. parku Piotra Wilanowskiego, a także Specjalistę ds. planowania inwestycji Andrzeja Grabowskiego.

Podczas obchodów nastąpiło również uroczyste przekazanie do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach sztandaru kolejowej straży pożarnej z 1929 roku.

W czasie uroczystości laureaci nagród mieli okazję zwiedzić Pałac w Rogalinie ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie konserwatorskie oraz Mauzoleum Raczyńskich. Imprezę uświetnił recital gitarowy w wykonaniu Kacpra Dworniczaka.

Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Poniżej fotorelacja z obchodów.