Pogrzeb Wandy z Raczyńskich Dembińskiej

W ostatnią sobotę (27.02.2016 r.) w Kościele św. Marcelina w Rogalinie odbył się pogrzeb śp. Wandy z Raczyńskich Dembińskiej, najstarszej córki Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodźstwie, wdowie po rotmistrzu Ryszardzie Dembińskim. Relacja z pogrzebu została opublikowana przez gazetę „Głos Wielkopolski”.