FUNDACJA IM. RACZYŃSKICH PRZY MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU

W 1990 roku Edward Bernard Raczyński powołał Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jako ostatni męski potomek rogalińskiej linii rodu przekazał jej wszelkie prawa do swojej rodowej siedziby oraz zbiorów zgromadzonych przez jego przodków. Należą do nich zarówno liczne obrazy i przedmioty pochodzące z pałacu, jak i galeria rogalińska jego ojca Edwarda Aleksandra.

Zasadniczym celem fundacji jest ochrona i udostępnianie społeczeństwu polskiemu dzieł sztuki i innych zbiorów rodziny Raczyńskich oraz całego zespołu pałacowego w Rogalinie. Do jej dodatkowych zadań należy popularyzacja wiedzy na temat zasług rodu oraz ochrona przyrody i krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem całego obszaru dawnego majątku ziemskiego, należącego obecnie do Agencji Nieruchomości Rolnych.

  W 1997 roku, po przystąpieniu do Fundacji obrzyckiej linii rodu, jej zbiory zostały powiększone o spuściznę po Atanazym Raczyńskim. Należy do niej jego znakomita kolekcja malarstwa europejskiego eksponowana w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz,  prezentowana obecnie w prawym skrzydle pałacu w Rogalinie kolekcja portretów rodzinnych, która pierwotnie znajdowała się w specjalnie dla niej wybudowanej galerii przy pałacu w Gaju Małym koło Obrzycka.

Przedstawiciele obrzyckiej gałęzi rodu wnieśli również do Fundacji kolekcję malarstwa europejskiego utworzoną na przełomie XVIII i XIX wieku przez Wincentego Raczyńskiego, założyciela kurlandzkiej linii rodu, z której się wywodzą.  

Fundacja jest w sumie właścicielem blisko 900 obiektów, z których około połowy znajduje się w Rogalinie, a pozostałe w Muzeum poznańskim.

Zarząd Fundacji tworzą przedstawiciele rodziny i każdorazowy Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, pełniący funkcję jej Prezesa. Nad wypełnianiem zadań statutowych czuwa Rada Nadzorcza złożona z reprezentantów czołowych instytucji kultury i nauki w kraju, a nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://fundacjaraczynskich.pl/