Konkurs wiedzy o rodzinie Raczyńskich (27.03.2017)

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół w Rogalinie zorganizował I edycję Konkursu wiedzy o rodzinie Raczyńskich. Do udziału w konkursie zaproszenie przyjęły wszystkie gimnazja działające na terenie gminy Mosina. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap szkolny wyłonił sześć trzyosobowych zespołów, które rywalizowały podczas finału zorganizowanego 27 marca 2017.

Ze względu na rozmach przedsięwzięcia szkoła w Rogalinie zwróciła się z prośbą o współpracę do Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Majątku Rogalin, skąd otrzymała wsparcie zarówno merytoryczne jak i rzeczowe, a Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu objęła konkurs swoim patronatem. Muzeum Pałac w Rogalinie gościł uczestników finału w galerii malarstwa, gdzie w pięknej scenerii uczniowie zmagali się z rozwiązywaniem zadań konkursowych. Następnie jury, do składu którego zostali zaproszeni: kierownik oddziału MNP Joanna Nowak, prezes Majątku Rogalin Mikołaj Pietraszak Dmowski, wiceburmistrz Mosiny Przemysław Mieloch, przedstawicielka Rady Rodziców działającej przy zespole Szkół w Rogalinie, pracownik Działu Edukacji w Rogalinie oraz nauczyciele historii – opiekunowie młodzieży, oceniało zadania konkursowe. W tym czasie uczniowie zostali oprowadzeni po rogalińskiej siedzibie Raczyńskich przez pracowników muzeum. Po zakończeniu zwiedzania odbyła się część oficjalna – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Pierwsze miejsce zdobyły uczennice Gimnazjum w Rogalinku, drugie miejsce wywalczyły dziewczęta z Gimnazjum w Rogalinie, a trzecie przypadło zespołowi z Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera- Krotowskiego w Mosinie.

Na zakończenie jurorzy w krótkich wystąpieniach pogratulowali młodzieży wspaniałych rezultatów oraz podziękowali nauczycielom za bardzo dobre przygotowanie ich podopiecznych.

Katarzyna Kondziela

Rogalin, 29 marca 2017