Uroczysty wymarsz Ułanów z Rogalina- 4.09.2017

Wrzesień to okres wielu rocznicowych uroczystości związanych z wybuchem II Wojny Światowej. Członkowie Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich upamiętniają te wydarzenia w swoisty dla siebie sposób: w tym roku po raz 16 wyruszyli w niemal 300 km przemarsz konny z Rogalina do położonych w pobliżu Głowna Ziewanic. Kanwą tego niecodziennego rajdu jest historyczny marsz bojowy poznańskich ułanów z września 1939 r. na trasie z Wielkopolski przez Kampinos do Warszawy. Celem przemarszu nie jest jednak stolica, a miejsce śmierci dowódcy 15-staków ppłk Tadeusza Mikke, który zginął raniony kulami właśnie w rejonie Ziewanic dnia 12 września 1939 roku.

Uroczystemu wymarszowi towarzyszyły Poczty Sztandarowe: 15 Batalionu Ułanów Poznańskich, 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu oraz Zespołu Szkół w Krośnie (Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich), a także uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Bernarda Raczyńskiego w Rogalinie.

Fot.D.Horoszko