Klasy IV - VI

Zajęcia dla klas IV-VI mogą łączyć część teoretyczną i warsztaty plastyczne. Celem lekcji jest zintegrowanie wiedzy nabytej w szkole z zakresu historii, WOS, języka polskiego, plastyki, muzyki, przyrody i geografii oraz zapoznanie z elementami ekspozycji rezydencji w Rogalinie. Niektóre tematy skorelowane są z podstawą programową szkoły podstawowej. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

Bal w pałacu

Uczestnicy zajęć starają się zrozumieć czym jest taniec, jakie są jego funkcje, jak kultura w której dorastamy wpływa na formę tańca i muzykę, przekonują się o związku tańca z miejscem i czasem. Podsumowaniem zajęć jest nauka krótkiego układu tanecznego opartego na kontredansie angielskim.

Kaligrafia czyli sztuka pięknego pisania 

Dawne i współczesne kroje pisma posłużą jako inspiracja do pracy ołówkiem, pędzlem, piórkiem i tuszem. Uczestnicy zajęć poznają zasady kształtowania liter na przykładzie różnych alfabetów, kultur i tradycji. Ćwiczenia pozwolą im odnaleźć przyjemność w prowadzeniu ręki po papierze.

 

Kwiaty w malarstwie

Na przykładzie kolekcji malarstwa symbolicznego i młodopolskiego zgromadzonego w Galerii obrazów, odbędziemy podróż do świata roślin i kwiatów. W trakcie warsztatów każdy uczestnik samodzielnie namaluje martwą naturę.

 

Portrety dziecięce

Czy portrety dziecięce różniły się od portretów dorosłych? W jaki sposób kadrowano postaci na obrazach? Czy towarzyszące im przedmioty mają wpływ na interpretację ich wizerunku? Na zajęciach zastanowimy się nad zmianą sposobu przedstawiania dzieci na portretach w wybranych epokach, zwracając szczególną uwagę na malarstwo przełomu XIX i XX wieku.

 

Opowiadanie obrazów

W galerii Rogalińskiej odszukamy obrazy, które ilustrują scenę mitologiczną, poemat lub wydarzenie historyczne. Na koniec będzie można narysować ulubioną historię. 

 

Oryginał poszukiwany

Czym jest oryginał? Dlaczego powstają kopie obrazów? Czy reprodukcja jest fałszerstwem? Zajęcia w  Galerii rogalińskiej poświęcone przestępstwom związanym z dziełami sztuki przybliżą uczestnikom problemy związane z pracą znawcy dzieł sztuki.

 

Szał kolekcjonowania

Uczestnicy zajęć poznają różnicę między kolekcją a zbiorem, spróbują znaleźć odpowiedzi na pytanie: dlaczego kolekcjonujemy? Dowiedzą się w jaki sposób powstają kolekcje prywatne i muzealne.

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

Sekrety barw

Nie tylko ludzie, ale również barwy potrafią skrywać tajemnice. Poruszając się po przestrzeni galerii, zwrócimy uwagę na podstawowe pojęcia z zakresu koloru. Podsumowaniem zdobytej wiedzy będzie stworzenie własnej kompozycji z użyciem farb.

 

Perspektywa w malarstwie

Na podstawie kolekcji obrazów z Galerii rogalińskiej, omówiony zostanie rozwój perspektywy w malarstwie. W trakcie warsztatów każdy uczestnik namaluje pejzaż lub scenę rodzajową z uwzględnieniem zasad perspektywy.

 

Techniki malarskie

Olej, pastel, ołówek - co to jest? Z pomocą dzieł sztuki poznasz różne techniki malarskie i zobaczysz, jak wpływają na dzieła artystów. W trakcie warsztatów przekonasz się, którą z nich lubisz najbardziej.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

"Nie zmarnujcie niepodległości..."

Uczestnicy zajęć poznają sylwetkę Edwarda Bernarda Raczyńskiego - prezydenta RP na uchodźstwie, odkrywając jego zdjęcia, czy słuchając jego głosu. Na podstawie jego biografii starają się odpowiedzieć na pytania: czym jest patriotyzm? Co to jest wolność? A niepodległość? Jak być patriotą w wolnym kraju?

 

Wolność widziana oczami dziecka. Funkcja domu polskiego teraz i dawniej na przykładzie rodu Raczyńskich

Czymsą wolność i niepodległość? Co to były rozbiory i jak żyli ludzie w tamtym czasie? Omówimy rolę domu, który zapewniał schronienie i kształtował postawy patriotyczne. Podsumowaniem spotkania będzie warsztat plastyczny, w trakcie którego udekorujemy chustę symbolami.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.