Muzeum Pałac w Rogalinie otwarte

Muzeum Pałac w Rogalinie jest ponownie otwarte dla zwiedzających.

ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM PAŁACU W ROGALINIE W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie regulaminów zwiedzania ekspozycji, parku i parkingu rowerowego oraz poniższe dodatkowe zasady wprowadzone w związku z pandemią:

1. Muzeum udostępnione będzie tylko dla osób posiadających własne maski, zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia  br. z późniejszymi zmianami. Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie Muzeum, skutkuje wyproszeniem z Muzeum.

2. Zwiedzających obowiązuje dezynfekcja rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściach

3. Ochrona Muzeum w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia może skontrolować temperaturę termometrem bezdotykowym

3. W kasie i sklepie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą oczekiwać na zewnątrz  w  odstępach 1,5 m

4. W miarę możliwości prosimy o płatności kartą

5. Z uwagi na konieczność wyłączenia ze zwiedzania skrzydeł pałacu czasowo zawiesza się sprzedaż biletów na cały kompleks

6. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem. W zastępstwie proponujemy oprowadzanie wirtualne dostępne na naszej stronie www.rogalin@mnp.art.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/Muzeum-Pa%C5%82ac-w-Rogalinie-1397223433916063

7. Sprzęt multimedialny na zewnątrz i wewnątrz oraz audio przewodniki nie będą udostępniane. Z ekspozycji usunięte zostały też wszystkie eksponaty oraz sprzęty do dotykania.

8. Ruchem zwiedzających kierują opiekunowie muzealni dyżurujący przy wejściach i na ekspozycjach

9. Trasy zwiedzania na udostępnianych ekspozycjach nie ulegają zmianie – prosimy o korzystanie z informacji wizualnej oraz wskazówek opiekunów ekspozycji

10.  Zwiedzający powinni zachować pomiędzy sobą minimum 1,5m (nie dotyczy rodzin) 

11. Winda w pałacu dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami (mogą w niej przebywać równocześnie tylko 2 osoby)

12. Do odwołania zwiedzający mogą korzystać tylko z toalet zastępczych (toi toi), zlokalizowanych na dziedzińcu przy stajni.

13.  Czasowo zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach.  

14. Prosimy o powstrzymanie się od dotykania drzwi, klamek i gablot muzealnych

14. We wnętrzach Muzeum może przebywać jednorazowo maksymalnie do 130 osób, co oznacza zmniejszenie ilości osób na poszczególnych ekspozycjach według poniżej tabeli:

 

Ekspozycje

Kasa

Sklep

Czas zwiedzania

Max.

ilość gości/

godzinę

Ilość osób wpuszczanych

do wnętrz

jednocześnie

Uwagi:

Korpus główny

 

45 min.

32

6 osób co 15 minut /

(lub 8 osób co

15 minut w przypadku rodziny)

wobec  wycofania audio przewodników czasowo udostępnimy zafoliowane informacje na stojakach

 

Galeria  obrazów

 

30 min.

60

Max. 30 osób

wejścia na ekspozycję regulowane będą  tak jak w sklepach

Powozownia

 

15 min.

40

Max. 10 osób

wejścia na ekspozycję regulowane będą tak jak w sklepach

Ekspozycja w skrzydle pd. (dotąd udostępniana tylko w ramach lekcji muzealnych)

 

 

 

Ekspozycja czasowo zamknięta

Skrzydło pn. :

1. Ekspozycja: (Galeria antenatów, Gabinet londyński)

2. Wejście do pałacu dla niepełnosprawnych

3. Sklep

-

-

1 osoba w  sklepie,

pozostałe czekają na zewnątrz w odstępach 1,5m

Ekspozycja czasowo zamknięta

Kasa Muzeum

 

 

1 osoba w kasie,

pozostałe czekają na zewnątrz w odstępach 1,5m