Wczesna wiosna w parku (Brzeg stawu)

Wczesna wiosna w parku (Brzeg stawu)
Wywiórski, Michał (1861 - 1926)  
M.G.Wywiórski  
olej / płótno  
63 x 99  
ok. 1901  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
MNP FR 351  
Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu  
Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego  
zakup  
Galeria Sztuki Polskiej koniec XVIII w. do 1939 r.  

M. Wywiórski po zarzuceniu studiów chemicznych na Politechnice ryskiej podjął w latach 1883-87 naukę malarstwa w pracowniach K.Rauppa i N.Gysisa oraz J.Brandta i A.Wierusza-Kowalskiego w Akademii monachijskiej. Po opuszczeniu Monachium, mieszkał jakiś czas w Berlinie i Poznaniu. Poza pejzażami, reprezentowanymi w galerii, Wywiórski malował również sceny z polowań oraz uczestniczył w powstawaniu modnych na przełomie wieków panoram, by wymienić choćby malowaną wspólnie z J.Fałatem, W.Kossakiem, A.Piotrowskim i J.Stanisławskim w 1895r. Berezynę, czy Napoleona pod Piramidami z 1901r., realizowaną razem z W. Kossakiem, J.Ryszkiewiczem i K.Rozwadowskim. Wykonanie tej ostatniej oraz przygotowanie do niedokończonej Samosierry poprzedziła wspólna  wyprawa artysty z W.Kossakiem do Egiptu i Hiszpanii. Wizyta w tych krajach skłoniła być może Wywiórskiego do zastosowania w Brzegu stawu, malowanego po powrocie, niecodziennej kolorystyki z jaką mógł się tam zetknąć. 

[dr E.Leszczyńska]